Top 9 tượng ngũ trí như lai hot nhất, đừng bỏ lỡ

bởi huynguyen
0 comment
Rate this post

Duới đây là các thông tin và kiến thức về tượng ngũ trí như lai hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Ngũ Phương Phật chính được nằm ở năm vị Phật: Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Di Đà, Phật Bất Không Thành Tựu, Phật A Súc Bệ, Phật Bảo Sanh. Mỗi Ngài là đại diện cho năm tính cách, năm khía cạnh ứng với năm loại trí tuệ của con người. Ứng với mỗi vị Phật sẽ có một con đường để đi tới cảnh giới Niết Bàn, tạo thành chứng quả Bồ Đề. Nếu hữu duyên và nguyện lực thì khi chúng ta mong muốn nương theo Pháp tu hành của vị Phật nào ắt sẽ được vãng sanh về thế giới đó.

Ngũ Phương Phật là gì?

Ngũ Phương Phật còn có tên gọi khác là Ngũ Thiền Định Phật, Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật hay còn gọi là Ngũ Phật. Ngũ Phật là tên gọi để chỉ năm vị chư Phật trong phái Mật Tông, lấy Đại Nhật Như Lai tức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tôn chủ và có sự phân biệt Ngũ Phật giới Thai Tạng và Ngũ Phật giới Kim Cương.

ngu-phuong-phat-1

Ngũ Phật là đại diện cho 5 tính cách của con người và cũng chỉ ra năm khía cạnh của thực tại khi được tịnh hóa, là biến những chuyển biến cảm xúc, biểu hiện tiêu cực thành những phẩm hạnh, đức tính tích cực, hạnh lành. Ngũ Phật là năm bộ giác ngộ là thực tại đã hoàn thiện bởi sáu căn, sáu thức, sáu trần, năm uẩn cùng năm đại. Năm vị Phật cũng tương ứng với năm loại trí tuệ lần lượt là: đại viên cảnh trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí.

Ngũ Phương Phật gồm những ai?

Ngũ Phương Phật còn được các Phật tử tôn kính gọi là Ngũ Thiền Định Phật, Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật hay là Ngũ Phật. Đây là tên gọi dùng để chỉ cho năm vị chư Phật trong Mật Tông Phái, lấy Đại Đức Nhật Như Lai hay còn được gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni làm tôn chủ. Ngũ Phật giới Kim Cương là Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Di Đà (Amitabha), Bất Không Thành Tựu Như Lai, A Súc Bệ Như Lai, Bảo Sanh Như Lai.

Các Ngài có thể hiểu như sau: về Phật Tỳ Lô Giá Na hay Tỳ Lư Xá Na Phật còn gọi là Đại Nhật Như Lai, Ngài là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo Mạn Đà La Ni của Mật Giáo, Đại Nhật Như Lai là đại diện của ánh sáng trí tuệ, có khả năng soi chiếu và diệt trừ bóng tối vô mình.

ngu-phuong-phat-2

Ngài ở vị trí chính trung tâm trong Ngũ Phương Phật. Còn theo Kim Cương Giới Mạn Đà La thì Đại Nhật Như Lai là biểu tượng của thức uẩn của ngũ uẩn. Quan niệm của Phật giáo Đại Thừa, đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân ứng hiện lần lượt là pháp thân, báo thân và hóa thân.

Ngài có ba thân do Ngài được biết đến là vị Phật trong lịch sử của phật giáo, đã đản sanh và nhập diệt ở thế giới của chúng ta hôm nay. Phần thân Ngài xuất hiện ở thế giới chúng ta là hóa thân của Ngài. Còn thân mà Ngài đã chứng ngộ được gọi là pháp thân gọi là Đại Nhật Như Lai.

Trong đàn tràng Ngũ Phương Phật thì Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm, thân Ngài tỏa ra các tia sáng màu trắng, tay kết ấn Chuyển Pháp Luân. Ngài có thể hóa độ toàn bộ vô minh ảo tưởng và dìu dắt chúng sinh nhập tri kiến thanh tịnh.

ngu-phuong-phat-3

Ngài còn là đại biểu cho Pháp giới thể tính trí trong Phật bộ. Trong bộ tôn tượng Ngũ Phương Phật thì Đức Phật được thể hiện thật đẹp trên bảo tòa được tám sư tử nâng đỡ, trong tư thế kim cương. Ngài là hiện thân của trí tuệ trong tâm chúng ta và là nền tảng thanh tịnh của các căn, trần, thức.

Tiếp theo mời các phật tử đến với A Súc Bệ Như Lai hay còn gọi là Phật Bất Động vị Phật được mọi người tôn thờ trong Kim Cang thừa và tôn thờ trong phái Đại thừa. Theo như kinh A Súc Độ được hiểu là Tịnh độ của Ngài là Diệu Hỷ quốc ở phía Đông của thế giới đạo phật Ta Bà. Khi Ngài còn là bậc Bồ tát đã phát nguyện với đức Phật Đại Mục rằng sẽ không nổi tâm sân hận với nhân loại và những con côn trùng nhỏ bé. Do vậy, Ngài được Đức Phật thọ ký và gọi là A Súc tức là không có sân hận, không có lòng hận thù.

Ý nghĩa của Ngũ Phương Phật

Ngũ Phương Phật là năm vị Đức Phật tượng trưng cho năm phương: Đông – Tây – Nam – Bắc và Trung Tâm, là đại diện của năm bộ gồm có: Nghiệp Bộ, Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ , Kim Cang Bộ, và Phật Bộ, tượng trưng cho năm màu sắc: Xanh, Đỏ, Đen, Vàng, Trắng, đồng đại diện cho năm uẩn là: hình sắc thể chất hay chính là thân thô lậu được hiểu là thân máu – thịt – xương – da – ngũ quan cùng với khí huyết.

Trong đó: Thọ uẩn là các cảm xúc vui, buồn và không vui cũng không buồn. Tưởng uẩn là sự tưởng tượng hay tư duy về hình dáng của sự vật sau sự tiếp xúc với căn đối với trần. Còn Hành uẩn chính là dòng chảy tương tục sinh diệt vi tế trong tâm và Thức uẩn là trạng thái tâm thức, nhận thức và phân biệt đối với cảnh.

Theo quan niệm của Phật giáo thì tất cả những si mê, muộn phiền của con người được chia thành năm loại còn được gọi là Ngũ độc gồm có: vô minh, tham ái, đố kỵ, sân giận, kiêu ngạo. Đạo Phật tâm niệm rằng những điều khiến chúng ta phải chìm đắm trong những khổ đau luân hồi, khiến con người ta chưa thể đạt được giác ngộ.

ngu-phuong-phat-4

Mặc dù vậy giáo pháp Đức Phật đã khẳng định với niềm tin rất chắc chắn khi tâm của con người có khả năng chuyển biến những cảm xúc, tình cảm và xuất phát từ cả những biểu hiện tiêu cực thành những đức tính và phẩm hạnh tích cực.

Ngũ Phương Phật hay chính là năm bộ giác ngộ chỉ cho năm khía cạnh của thực tại khi đã tịnh hóa các xúc tình tiêu cực. Trong mối tương quan chuyển hóa từ thân tâm của chúng sinh thành thân tâm của Phật, là những thực tại hoàn thiện đã tịnh hóa hoàn toàn của năm uẩn, năm đại, sáu căn và sáu thức cùng với sáu trần.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về Phật Tổ Như Lai

Top 9 tượng ngũ trí như lai tổng hợp bởi Tượng Phật 3D

Tượng Ngũ Phương Như Lai – Tượng Ngũ Trí Như lai composite 87cm

 • : thuanduyen.com
 • : 04/14/2022
 • : 4.7 (570 vote)
 • : Bộ tượng Ngũ Phương Như Lai ngồi đài sen, đế bát giác. Diện tượng đẹp, các chi tiết đường nét hoa văn trang trí được chế tác tỉ mỉ tinh xảo.
 • : Đông Phương Thế Giới A Súc Như Lai: thân phóng quang minh màu Xanh (Hành Mộc). Kết ấn Xúc Địa với hoằng nguyện ngăn chặn và diệt trừ các ác ma. Giữ cho thế giới hòa bình và an ổn. Đức Phật A Súc Như Lai bổn tôn [Đại Viên Cảnh Trí]. Hàm ý tâm trí …

Tượng Ngũ Phương Phật

 • : vatphamphatgiao.com
 • : 07/15/2022
 • : 4.54 (461 vote)
 • : Tm hiểu về Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai, họ gồm có những vị phật nào? Việc thờ cúng Ngũ Phương Phật mang ý nghĩa như thế nào?
 • : Bảo Sanh Như Lai là chủ của Bảo sinh bộ trong Ngũ Bộ và có biểu tượng là bảo châu. Ngài an tọa trên bảo tòa được tám con Tuấn mã nâng đỡ tạo thành tư thế kim cương. Cơ thể của Ngài sắc vàng, được trang hoàng với các trang sức Báo thân. Tay trái của …

Ngũ Phương Phật (Ngũ Trí Như Lai) Là Những Vị Phật Nào?

 • : tuongphatda.vn
 • : 05/02/2022
 • : 4.29 (404 vote)
 • : Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) · Đức A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya) · Đức Bảo Sinh Như Lai (Ratnasambhava) · Đức Phật A Di Đà (Amitabha) · Bất Không Thành Tựu Phật ( …
 • : Ngũ Phương Phật còn nhiều cách gọi khác như Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật, Ngũ Thiền Định Phật, hay gọi tắt là Ngũ Phật. Đây là khái niệm được dùng để chỉ 5 vị Phật tối cao trong quan niệm Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Theo đó, 5 vị Phật tối cao chia …

Ngũ Phương Phật (Ngũ Trí Như Lai) gồm những ai? Có ý nghĩa gì?

 • : vnctongiao.org
 • : 06/18/2022
 • : 4.07 (367 vote)
 • : Ngũ Phương Phật tượng trưng cho 5 hướng gồm Đông – Tây – Nam – Bắc -Trung tâm, có 5 bộ gồm Bảo sinh Bộ, Nghiệp Bộ, Kim cang Bộ, Liên Hoa Bộ và …
 • : A Súc Bệ Như Lai hay Phật Bất Động là một vị Phật được tôn thờ trong Kim Cang thừa và trong Đại thừa, là một trong năm vị Ngũ trí Như Lai của Mật Tông. Theo kinh A Súc Độ thì Tịnh độ của Ngài là Diệu Hỷ quốc ở phía Đông của thế giới Ta Bà. Khi còn …

Ngũ Phương Phật (Ngũ Trí Như Lai) gồm những ai? Có ý nghĩa gì?

 • : chuavannien.vn
 • : 05/06/2022
 • : 3.82 (286 vote)
 • : Ngũ Phương Phật tượng trưng cho 5 hướng gồm Đông – Tây – Nam – Bắc -Trung tâm, có 5 bộ gồm Bảo sinh Bộ, Nghiệp Bộ, Kim cang Bộ, Liên Hoa Bộ và …
 • : Phật A Di Đà còn có tên gọi khác là Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng quang, là một trong những vị Phật được tôn sùng trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài là tôn chủ của thế giới Cực Lạc ở Tây Phương, quốc độ của Ngài là một nơi trang nghiêm, thanh tịnh và đẹp …

Kiến Thức Phật Giáo – Ngũ Phương Phật và Ngũ Trí Như Lai Mật Tông

 • : dieukhactrangia.com
 • : 05/19/2022
 • : 3.66 (202 vote)
 • : Ngũ phương Phật tượng trưng cho Ngũ uẩn không còn bị chấp thủ trong một bản ngã, gọi là Ngũ trí Như Lai. Ngũ uẩn chuyển hóa thành ngũ trí …
 • : Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân lần lượt là pháp thân, báo thân và hóa thân. Sở dĩ Ngài có ba thân là do Ngài là vị Phật lịch sử, đã đản sanh và nhập diệt ở thế giới của chúng ta. Phần thân mà Ngài xuất …

Ngũ Phương Phật – Ngũ Trí Như Lai – 5 Vị Ngũ Trí Phật Và Ý Nghĩa Tương Ứng

 • : thanhamthugian.com
 • : 12/23/2022
 • : 3.46 (330 vote)
 • : Ngũ Trí Như Lai – Ngũ Phương Như Lai … Theo quan kiến Phật giáo, những si mê, phiền não thông thường của con người được chia thành năm loại hay còn gọi là Ngũ …
 • : Tuy nhiên, trong sự hiện thân tích cực, gió tạo ra sự phát triển và bao trùm tất cả các hoạt động. Những làn gió nhẹ chuyển động làm cơ sở cho sự vận hành của vạn vật, ví dụ như, cây và hoa có thể phát tán hạt giống, sinh sôi nảy nở nhờ vào yếu tố …

Kiến Thức – Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Phật Mật Tông là những ai?

 • : tuongphattrangia.com
 • : 04/27/2022
 • : 3.23 (567 vote)
 • : Ngũ phương Phật tượng trưng cho Ngũ uẩn không còn bị chấp thủ trong một bản ngã, gọi là Ngũ trí Như Lai. Ngũ uẩn chuyển hóa thành ngũ trí Như …
 • : Năm bộ Phật hay năm bộ giác ngộ chỉ cho năm khía cạnh của thực tại khi đã tịnh hóa các xúc tình tiêu cực kể trên. Trong mối tương quan chuyển hóa từ thân tâm của chúng sinh thành thân tâm Phật. Năm bộ Phật hay Năm bộ giác ngộ là những thực tại hoàn …

Ngũ Trí Phật và các ý nghĩa tương ứng

 • : daibaothapmandalataythien.org
 • : 12/08/2022
 • : 2.99 (304 vote)
 • : Nếu chúng ta không nhận ra Đức Đại Nhật Như Lai là Phật, Đức Bất Động Phật A Súc Bệ sẽ xuất hiện. Ngài an trụ trên bảo tòa được tám Tượng vương …
 • : Năm bộ Phật hay năm bộ giác ngộ chỉ cho năm khía cạnh của thực tại khi đã tịnh hóa các xúc tình tiêu cực kể trên. Trong mối tương quan chuyển hóa từ thân tâm của chúng sinh thành thân tâm Phật. Năm bộ Phật hay Năm bộ giác ngộ là những thực tại hoàn …

You may also like