Thần Tượng Hư Không – 21/11/2018 – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

bởi huynguyen
0 comment
4/5 - (6 bình chọn)

Qua bài viết này chúng ta xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Kinh thánh nói về thờ thần tượng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

https://httlvn.org/data/hbcmn/21-11-2018.mp3

Giê-rê-mi 10:1-15

 1 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi. 2 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy. 3 Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo; 4 rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay. 5 Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước. 6 Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. 7 Hỡi Vua các nước! Ai chẳng nên sợ Ngài? Ấy là điều Ngài đáng được. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài. 8 Chúng nó hết thảy đều là u mê khờ dại. Sự dạy dỗ của hình tượng chỉ là gỗ mà thôi. 9 Ấy là bạc dát mỏng vận đến từ Ta-rê-si, và vàng của U-pha, nhờ tay thợ chạm làm ra cùng thợ vàng chế thành; có vải màu xanh màu tím làm áo; ấy cũng là việc của người thợ khéo. 10 Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. Nhân cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài. 11 Các ngươi khá nói cùng họ rằng: Những thần nầy không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời. 12 Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. 13 Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của nước trong các từng trời; Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài; 14 người ta đều trở nên u mê khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình; vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong; 15

Câu gốc: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết các thần tượng có nguồn gốc từ đâu? Các thần tượng mà dân ngoại vẫn thờ phượng bất năng như thế nào? Ngược lại, Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì trong cuộc sống?

Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả thật rõ ràng nguồn gốc của những thần tượng, đó là sản phẩm của những tay thợ khéo, thợ chạm, thợ vàng (câu 9). Chúng được làm nên từ gỗ trong rừng, vàng từ Ta-rê-si và U-pha dát mỏng xung quanh, và được khoác lên những chiếc áo màu xanh màu tím. Những từ “không” đã nói lên sự bất năng của những thần tượng, đó là: không biết nói, không biết đi, không có quyền giáng họa hay ban phước (câu 5), không làm nên các tầng trời, không làm nên đất (câu 11). Và bản chất của thần tượng là: “giả dối”, “hư vô”, “đồ đánh lừa” (câu 14-15). Đức Giê-hô-va phán dạy tuyển dân Y-sơ-ra-ên cần có thái độ dứt khoát với các thần tượng đó: “Đừng sợ các thần ấy…” (câu 5), vì chúng sẽ bị diệt mất (câu 11,15).

Ngược lại, Tiên tri Giê-rê-mi khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống chân thật, là Vua đời đời, đầy quyền năng và sức mạnh vô song, danh Ngài cao cả quyền uy, chẳng có ai sánh được như Ngài. Ngài là Đấng Tạo Hóa khôn ngoan dựng nên vũ trụ và con người. Tạo vật phải phục vụ cho mục đích của Đấng Sáng Tạo; còn những gì tay con người sản xuất ra là để phục vụ cho con người, nhưng nguyên tắc này thường bị con người đảo lộn! Mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền dạy: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4), song con người vẫn làm ngơ và làm theo những điều lòng mình ưa thích.

Giống như dân Chúa lẫn dân ngoại đã phục vụ và thờ phượng những tượng chạm do chính tay họ làm ra, thì chúng ta dù không làm nên những tượng chạm để thờ, song vẫn còn nhiều điều trong cuộc sống như tiền bạc, vật chất, nhà cửa, xe cộ, điện thoại, địa vị, danh vọng, game, facebook v.v… chi phối đời sống chúng ta. Thay vì tất cả những điều đó chỉ là phương tiện phục vụ cho chúng ta để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì nhiều lúc chúng ta đeo đuổi, thậm chí để chúng dần dần chiếm hữu hết toàn bộ tâm trí, sức lực, thời gian của chúng ta. Và như vậy, chúng ta đang ưu tiên tìm kiếm chúng thay vì trước hết, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33a). Hãy cẩn trọng, vì Lời Chúa cảnh báo: “Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó” (Thi Thiên 115:8).

Bạn đang đeo đuổi điều gì? Những thần tượng vô hình trong cuộc sống hay chính Đức Chúa Trời?

Kính lạy Đức Chúa Trời Chân Thần! Con tạ ơn Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan để nhìn biết và thờ phượng Ngài, xin giúp con cũng có thái độ đúng đắn với những thần tượng hư không để con sống đúng theo Lời Ngài truyền dạy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

You may also like